De Multatuul
Hèt alternatieve e-dagblad voor het Hoogere deel der Multatulilaan.

Falikante rampoefening loopt spuigaten uit.

Hilversum, 26 augustus 2007. De gisteren gehouden rampoefening voor het Hoogere deel der Multatulilaan is op voorspelbare manier verlopen. "Dit hadden wij wel min of meer verwacht.", aldus een uitgeputte organisator. Een jongogende dame onderbreekt hem. "We werden gewoonweg het bos in gestuurd ...", zegt ze. "Het spoor volledig bijster.", mompelt een kalende heer. "Wij dachten het zal wel weer bij de koningin zijn, maar nee hoor."

Noodopvang.
multatuul3.jpgNoodopvang op een brancard. (Foto: Jan van Loo.)

"De aanwijzingen waren inderdaad een beetje summier", geeft een van de rampfotografen toe. "Je hebt hier een éénrichtingsweg die na 1200 meter  een scherpe bocht naar links maakt. Dat verwachten de mensen niet. Zeker niet als je dan ook nog een tekening met een U-bocht verspreidt. Dan denken ze dat ze aan de achterkant van het blaadje moeten zijn. Logisch. Het is alleen maar omdat je op een éénrichtingsweg met een U-bocht gewoonweg niet kùnt verdwalen, dat het goed is gegaan." En zelfs dat is niet waar, zoals op 28 augustus bleek toen diep in het woud enige verlate zoekers werden aangetroffen.

Verkeersdrempels. multatuul2.jpgVerlate zoekers op een weg zonder verkeersdrempels. (Foto: Pelle.)

"Hoewel sommige van de gefotografeerden ons vagelijk bekend voorkomen (vooral die dame in hemelsblauw trainingspak) en we niet helemaal uit kunnen sluiten dat het legitieme laanbewoners zijn, staat inmiddels wel vast dat ze in ieder geval niet uit het Hoogere deel komen. Dat is een hele geruststelling.", aldus een omstander.
Kampementmultatuul1.jpgHet eenvoudige kamp.  (Foto: Jan van Loo)
Het zal je maar gebeuren, zo woon je in een comfortabel laanhuis en het volgende moment in de brandende zon in de voortuin van een noodopvang. "Dat het zo erg zou worden, had ik niet verwacht.", snikt een der getroffenen. "Dat heb ik nou toevallig gehoord.", aldus het passerend coordinerend comite: "En het is onzin. Iedereen weet toch dat in 2007 de zomer op 24 augustus begint. En de herfst op 28 augustus."
Krisisberaad.multatuul4.jpgBespreking van de situatie.  (Foto: Jan van Loo (want Jan Faber staat op de foto))
"Toen de belangrijkste en wijste laanbewoners uit ons deel eenmaal hierheen geevacueerd waren, werd spoedig duidelijk waar het aan ontbrak.", legt een bewoner uit: "Intelligence! Dat was wat we nodig hadden. Daarom besloten we een expeditie van jonge, sterke mannen uit te rusten om de wijde omgeving te verkennen. Of een ander kamp te plunderen. Dat soort nuttige dingen." 

Expeditie.
multatuul16.jpgBewapend met geimproviseerde afweermiddelen verlaten de dapperen het kamp, op verkenning nog dieper het woud in. (Foto: Jan).

"Terwijl de noodkreten uit het bos weerklonken, zat er voor ons niets anders op dan lijdzaam af te wachten.", vervolgt de getuige. "Wij  deden dat in een min of meer geordende rij."

Eindeloos wachten. multatuul6.jpgEindeloos wachten. En waarop? (Foto: Jan van Loo (want Joke staat op de foto.))

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Accuut beslagtekort. multatuul8.jpgDan maar gebakken lucht? (Foto: Jan Faber).

Tekst the quick brown fox etc

Ernstige Tekorten.multatuul5.jpgVechten om een plaatsje. (Foto: Jan)

Al met al werd de situatie steeds nijpender. "Er werd gewoonweg om de brancards gevochten. Ook daar zien wij mogelijkheden voor verbetering.", zegt een woordvoerder die liever anoniem wil blijven.

Noodrantsoen.multatuul10.jpgOp! (Foto: Jan)

The quick brown fox.

Onzekerheid.multatuul11.jpg
"Komen ze nog terug?" (Foto Jan)

Daar zijn ze! Voedsel in overvloed.

Aanslag. multatuul12.jpgGeslaagde aanslag op noodrantsoen. Onder begeleiding en toezicht, nota bene. (Foto: Jan)

"Overal stokken."

Saamhorigheid. multatuul14.jpgMet kenmerkende saamhorigheid wijdt eenieder zich aan elkander. (Foto: Jan)

Tekst

Gaarkeuken.multatuul15.jpg Tafels genoeg, maar stoelen? (Foto: Jan)

Tekst

Noodtenten. multatuul7.jpgDe weinige tenten die er zijn, zijn allemaal bezet. (Foto: Jan van Loo)

Tekst

Overnachten.multatuul9.jpgDan maar in de open lucht. Klaar voor de eerste nacht. (Foto: Jan van Loo)

Tekst

Herhalingsoefening.multatuul13.jpgVolgend jaar op de eerste zaterdag van na de schoolvakantie dan maar. Het moet toch ooit lukken. "En dan zonder zijwieltjes", meent Jolieke. (Foto: Jan)


              

The Won Ooh Wonderful 101

Regel één